Dokaž své schopnosti, dostaneš milion

Posted by Věra Nosková on Po, 08/18/2014 - 10:44

Milion korun, milion eur, milion amerických dolarů... Chcete je? Stačí dokázat, že umíte to, co tvrdíte.

Říkám jim pracovně jurodivci nebo zázračníci a o jejich vymyšlenosti, výboje a byznys se zajímám snad už od bájné revoluce, která nám, kromě svobod všeho druhu, přinesla i možnost podnikání a šíření jakýchkoli myšlének a teorií, včetně těch legračních a podvodných. No ale od toho má občan mozek v hlavě, aby oddělil zrna faktů od blábolivých plev. Kolem zázračníků, jejichž teorie a praxe popírá či ignoruje přírodní zákony, je pro jednoho spousta legrace, pro druhého důvod ke vztekání, ale mnozí tuhle oblast vnímají jako duchovní, tajemnou, vidí v ní jakési napojení na přírodní, ba dokonce na vesmírné síly, ať už to znamená cokoliv.
Přiznávám, že mě kromě moudrých a bystrých lidí přitahují i takzvané hraniční osobnosti, podvodníčci, všeználci, blouznivci, ale také ti, kteří jim bláhově naslouchají, strkají jim peníze a adorují je. Poznala jsem desítky jurodivců a zázračníků, když jsem jako novinářka mapovala krajinu českých pošetilostí. Nebyla to vždycky jen legrace. Například jistý muž pseudovědeckou hatmatilkou opředl svůj vynález, jakýsi lux, který nejdříve údajně vháněl do maligních nádorů bozony – Higgsův bozon je jedním z posledních chybějících článků Standardního modelu fyziky elementárních částic. No ale strejda z jihočeského venkova na něj, na rozdíl od fyziků v CERNu, už dávno kápnul a pral ho ve svém rodinném domku luxem do lidí, bozony prý bezbolestně rozbily všechny nádory v těle, a on je pak zpětným tahem vysavače vysál. Jeden bulvární redaktůrek o strejdovi psal jednu užaslou reportáž za druhou a to přilákalo spousty lidí s rozvinutou rakovinou. Přijížděli za ním z celé republiky, i ze Slovenska, stanovali kolem jeho domu, prosili ho, aby jim pomohl, on si mezi nimi rozmarně vybíral. Ale hlavně vybíral tisíc a půl za hodinku toho luxování. Hodin muselo být víc a opakovaně. Vysával hlavně peněžky těch zoufalých lidí. Tvrdil jim poté, že jsou už zdrávi, oni ale přesto za pár týdnů či měsíců umírali. Nádory nacházel u každého, liboval si, když se u něj svlékaly mladé ženy. Kejklal nad nimi pendlem a zakresloval fixou na jejich těla podivné brambory – nádory. Přes dvacet takových ložisek našel i na mladé a naprosto zdravé televizní reportérce, kterou provázel starostlivý bratr,  kameraman se skrytou kamerou. Poškození i pozůstalí na něj později podali trestní oznámení. Bylo odloženo, prý mu nebyl prokázán zlý úmysl. A také – nikdo od něj neměl stvrzenku o zaplacení desítek tisíc za léčení.

Proč nechtít sex i prachy?
Poslední zveřejněná kauza s jurodivcem je i přes odpudivé sexuální zneužití mnohých důvěřivých žen vlastně úsměvná. Už to, že si pan Jaroslav Dobeš nechal říkat Óm nadsamec a Guru Jára je švanda, a rozumná žena přece do tak ponižující pasti nevleze! Ta nešťastná slabost některých žen pro esoteriku, rádoby tajemno, ta jejich lehkověrnost, nedostatek nadhledu a smyslu pro humor! Samozřejmě, že kromě sexuálního odháčkování Jára také mohutně inkasoval. Nebyl na to sám, měl pár vykutálených pomocnic. Ženy z jeho Esoterické školy Poetrie mu byly údajně po vůli po absolvování holotropního dýchání a snad do nich nějak jeho partička vpravila i psychotropní látky. Pravdou zůstává, že ty ženy se k Óm Nadsamci uchýlily dobrovolně. Co čekaly? To jim ta jeho chlubivá přezdívka Nadsamec nic nenapověděla? Kde je vysmátému Járovi dnes konec? Snad prý je v Thajsku, snad na Filipinách. Však on na místní něco šikovného vymyslí.

Návnada milionů
Tito dva popsaní výtečníci jistě nebudou cítit potřebu prokázat své pseudovědecké či esoterické schopnosti, jejich hyení zuby jsou už odhalené, popsané. Ale jsou tu stovky dalších, po celém světě jsou jich desetitisíce, kteří tuto lákavou výzvu možná neoslyší. O co jde? O takzvanou Paranormální výzvu.
Český klub skeptiků Sisyfos nabízí od 1. 5. 2014 ve spolupráci s dobrovolnými donátory částku ve výši 1 020 000 Kč té osobě, která v kontrolovaném dvojitě zaslepeném experimentu prokáže existenci svých paranormálních schopností, respektive takových schopností, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné. Navíc, pokud ve Výzvě uchazeč obstojí, zavazuje se Sisyfos takového člověka doporučit do testování americké nadace Jamese Randiho, kde v případě kladného výsledku je možno získat 1 000 000 USD. Doporučení od univerzitního akademika nebo od národní vědecko-výzkumné organizace je totiž základní podmínkou pro účast v milionové Randiho ceně – One Million Dollar Paranormal Challenge.
Výzva, která byla vyhlášena 1. 1. 2014 a to na dobu neurčitou, navazuje na, bohužel už ukončenou, Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou v roce 2013 vyhlásil belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro každého, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek své paranormální schopnosti. Během jednoho roku proběhly na území Evropy testy z oblastí jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, proutkařství a podobných zvláštních schopností. Nikdo z účastníků těchto testů neuspěl, nedosáhl přesvědčivého výsledku.  Evropská výzva trvala celý rok, v České republice trvá zatím déle než půl roku. Během té doby se  objevilo poměrně dost zájemců, kteří, když se seznámili se způsoby průkazného testování, nakonec pod různými záminkami z akce odstoupili, milion oželeli. Další se zúčastnili, ale pohořeli.

Jak testy probíhají?
Není to žádná divočina, nic se při nich nedá takříkajíc okecávat, jak mají pánové zázračníci v oblibě. Přihlásit se na Paranormální výzvu Českého klubu skeptiků Sisyfos může každý občan České republiky i Slovenské republiky. Základem je kontrolovaný, dvojitě zaslepený experiment. Uchazeč popíše fenomén, který je připraven demonstrovat, a zároveň by měl navrhnout jednoduše proveditelný a průkazný experiment. Organizační výbor Výzvy návrh experimentu upraví podle zásad vědecké metody. Popis takového experimentu pak před samotným testováním musí být schválen oběma stranami, tedy jak uchazečem, tak Organizačním výborem Výzvy.
Zatím nikdo z jurodivců neuspěl, u nás ani ve světě. Jsou ovšem tací, kteří budou podvodné léčitele, vědmy, astrology, odblokovávače, kvantové homeopaty, ponořovačky do minulých životů a zatím ještě neodhalené esoteriky typu Járy Nadsamce obhajovat jakožto čisté, duchovně založené bytosti, kterým přece nejde o peníze! Aniž si přitom uvědomí, že všichni mohutně inkasují.
Dodejme, že esoterici, kteří mají po celém světě své organizace, stejně jako skeptici, kupodivu nenabízejí svým oponentům miliony za to, když prokáží, že cokoliv od vědy a související techniky skutečně funguje, že se ani nepokoušejí nachytat rozum na švestkách. Fungující výsledky vědeckých teorií, technických vynálezů vidí všude kolem a ostatně sami se neobejdou bez elektřiny, internetu, satelitů, dopravních prostředků, účinných léků vědecké medicíny, bez mobilů a dalších nespočetných strojů a přístrojů, které nás zbavily dřiny a nejrůznějších trýzní.

(vyšlo v srpnu 2014 na www.ct24.cz)