A přece se netočí

Obal knihy Utopený Archimédes

Autor o knize říká:

Mám-li se považovat za aktivního vědeckého pracovníka a vysokoškolského pedagoga, kterého si společnost platí, pak bych jí snad měl nabízet rozumná vysvětlení různých klamů, utkvělých představ, omylů či takzvaných paranormálních jevů nebo alespoň nastavit satirické zrcadlo jejich vykladačům, což činím v této knize. Někteří lidé nepochopí, že jde o satiru a nadsázku. Snad ale pomohu zorientovat se někomu, kdo váhá, zda se má přidat na stranu rozumu či na stranu nerozumu.

Pavěda uživí spoustu lidí, avšak kritika pavědy skoro nikoho. Není nutno stále dokazovat, že platí zákon zachování energie, že nebyla žádná Atlantida, že nejsme nadáni žádnými záhadnými smysly, že všichni lidé, kteří se v Brně narodili ve stejnou hodinu, nebudou mít týž osud. Což stále dokazujeme, že svítiplyn může zbořit dům (kdo z nás něco takového viděl na vlastní oči?), že ryby neběhají po lese (dokázal to vůbec někdo?), že člověk má mozek schopný myšlení (má ho skutečně?).